personība, viesturs meikšāns, runas skolas, harisma, harizma

KĀ ATTĪSTĪT PERSONĪBU?

Spēcīga personība spēj mainīt notikumus un iedvesmot apkārtējos cilvēkus. Bet kā var kļūt par spēcīgu personību? Šajā blogā ir apkopotas tās rakstura īpašības, kas veido spēcīgas personības. Jā, tas ir iespējams kļūt par personību. Spēcīgas personības nepiedzimst. Personības tiek veidotas, tāpat kā no rupja akmens tēlnieks var izveidot izcilu tēlu. Tas prasa darbu, mērķtiecību un spēcīgu rakstura īpašību komplektu.


Personības definīcija

Vārds "'personība" cēlies no latīņu vārda persona, kas apzīmē teatrālu masku, kuru valkā aktieri, lai varētu precīzāk nospēlēt dažādas lomas. Pašos pamatos personība ir unikālu rakstura īpašību kopums - domas, sajūtas, uzvedība -, kas atšķir jūs no pārējiem un padara jūs īpašus. Ir daudz dažādas personības teorijas, bet mēs vairāk pievērsīsimies trijām: 


 • Psihodinamiskā teorija. Teorija, kas spēcīgi ietekmējusies no Freida darbiem. Uzsver zemapziņas ietekmi personības izveidē. Pārstāv Zigmunds Freids, Eriks Eriksons.
 • Biheiviorālā teorija. Uzsver to, ka personība veidojas cilvēka saskarsmē ar vidi. Pārstāv Džons Vatsons, B.F. Skiners.
 • Humānistu teorija. Uzsver, ka brīvā griba un izvēles brīvība ir pamats personības attīstībai. Pārstāv Karls Rodžers, Ābrahams Maslovs.


rakstura īpašības

Balstoties augstāk minētās teorijās mēs varētu izveidot sava veida rīcības plānu, lai izveidotu spēcīgas personības rakstura īpašības (arī, ja Jūs sevi pieskaitiet introvertiem). Tieši rakstura īpašību komplekts ir tas, kas mums ir vajadzīgs. Rakstura īpašības ir kā instrumenti, lai jūs varētu sasniegt savu rezultātu. 

Jāņem vērā, ka katrā cilvēkā ir pa kripatiņai no vairuma rakstura īpašībām, bet tieši kombinācija nosaka mūsu personības unikalitāti. Cilvēka personība ir ļoti krāsaina un sarežģīta tēma, jo šīs īpašības var izpausties skalā no radikāla ekscentriskuma līdz introversijai, un, no agresijas līdz tiešumam. Personības receptei mums būtu vēl jāpievieno vide, kurā cilvēks ir audzis, pieredze. Kaut gan rakstura īpašības mainās cilvēka dzīves laikā, īpašību kodols tomēr paliek nemainīgs.
sekmīga cilvēka īpašības

Ja mēs paklausāmies veiksmīgāko pasaules līderu un ietekmīgāko cilvēku padomus, tad ir iespējams atklāt vairākas sekmīga cilvēka īpašības. Piemēram:  

 - nebaidīties sākt vēlreiz no jauna. Jo nākošā reize nebūs sākšana no nulles, bet gan sākums, kas balstīts iepriekšējā pieredzē. 

 - Sekmīga cilvēka īpašība ir neuzticēt savas laimes atslēgas citam cilvēkam.  

 - Darīt to, kas ir pareizi, nevis viegli. 

 - Esi pacietīgs. Labākās lietas, nāk negaidītas. 

 - Ja Tu esi noguris, tad iemācies atpūsties, nevis padoties.

- Dari visu iespējamo un neiespējamo, lai Tavas komunikācijas prasmes būtu izcilas.

labās rakstura īpašības

Šīs rakstura īpašības ļoti augsti tiek vērtētas profesionālā vidē, it īpaši jaunie darbinieki tiek meklēti ar šādām īpašībām darba intervijās.

 1. Konsekventa rīcība. Atšķirībā no mērķtiecības, konsekventa rīcība nozīmē, ka uzvedības modeļi atkārtojas paredzamā formā. Mēs spējam atšķirt šāda cilvēka uzvedību un pieņemtos lēmumus. Cilvēki rīkojās līdzīgi vienās un tajās pašās situācijās.
 2. Pārliecinātība. Pārliecināta personība tic saviem spēkiem, zina ko grib panākt, un mērķtiecīgi virzās savu sapņu īstenošanas virzienā. Šiem cilvēkiem ir raksturīga stabila ķermeņa valoda - taisna mugura un drošs skatiens. Viens no labākajiem veidiem, kā attīstīt pārliecību ir praktizēt publisko runu. (Šajā blogā ar daudziem video piemēriem Jūs varat redzēt labākos publiskās runas paraugus). 
 3. Optimisms un harisma. Šī ir arī labā rakstura īpašība, kas ir būtiska līderiem. Tā ir ticība veiksmei, pozitīvam iznākumam, neskatoties ne uz kādām grūtībām. Optimisms dod spēku domāt un strādāt arī krīzes situācijās. Kombinācijā ar harismu, šī ir ļoti spēcīgu līderu īpašība. Kā var attīstīt harismu?
 4. Apzinātība. Apzināti cilvēki ļoti labi spēj atrasties šeit un tagad. Viņu domas nemētājas, viņiem ir raksturīga spēja koncentrēties (arī krīzes situācijās), kā arī šādiem cilvēkiem ir raksturīga spēja iedziļināties. Viņi arī ir jūtīgi pret detaļām un lietu kārtību. Viņi bieži izplāno visu tālredzīgi divus soļus uz priekšu.
 5. Spēja pielāgoties. Šādiem cilvēkiem ir raksturīga spēja uzticēties, ieklausīties citu cilvēku viedokļos. Šie cilvēki labprāt sadarbojas ar citiem.
 6. Drama-free. Ļoti laba rakstura īpašība, kas norāda uz emocionālo stabilitāti un adekvātām reakcijām dažādas konflikta un augstas spriedzes situācijās.
 7. Atvērtība. Cilvēkiem, kuriem ir raksturīga šī īpašība parasti ir ļoti plašs interešu loks. Viņiem ir raksturīga zinātkāre par citiem cilvēkiem, notikumiem ārpus savas ierastās vides. Viņi grib paplašināt savu pasaules redzējumu.


negatīvās rakstura īpašības

 1. Nespēja samierināties ar zaudējumu. Šī negatīvā rakstura īpašība var norādīt gan uz mazvērtības kompleksu, radikālu perfekcionismu un egoismu. Šie cilvēki bieži vien ir gatavi arī pieņemt neētiskus lēmumus, lai sasniegtu savu.
 2. Neizlēmība. Bieži vien nav iespējams apsvērt visus plusus un mīnusus, bet lēmums ir jāpieņem ļoti strauji. Spēcīgas personības, arī ja nav 100% pārliecinātas, vienmēr pieņem drošu lēmumu, kas iedvesmo pārējos. Neizlēmība negatīvi ietekmē darbiniekus un visu kolektīvu. Tāpat kā kuģa kapteinis, kura lēmumiem klausās visa kuģa apkalpe nedrīkst šaubīties par kuģa kursu. 
 3. Kritiskās domāšanas trūkums. Šie cilvēki vai nu ieslīgst pārāk dziļi detaļās, vai arī nespēj mainīt savu skatpunktu uz attiecīgiem jautājumiem. Tā ir iestrēgšana konkrētā skatpunktā, kas bieži vien traucē attīstībai un rada nepareizus un neadekvātus lēmumus.
 4. Vājas saskarsmes spējas. Šādi cilvēki parasti neuzticas nevienam izņemot paši sev. Ļoti bieži vājas attiecību un saskarsmes prasmes ir saistītas ar audzināšanu, kā arī tas var būt saistīts ar nepārliecinātību un mazvērtības kompleksiem.
 5. Iestrēgšana komforta zonā. Šī negatīvā rakstura īpašība ir saistīta ar nevēlēšanos riskēt un mainīt ierasto lietu kārtību. Arī ļoti spēcīgi līderi var iekrist šajos pašapmierinātības slazdos tad, kad uzņēmumi sāk nest pirmos augļus.
 6. Mērķtiecības trūkums un bezpalīdzība. Dažādas krīzes situācijas parāda, kas ir īstie līderi. Iekrišanas depresīvos stāvokļos daudzu grūtību dēļ var radīt apātiju un motivācijas trūkumu apkārtējiem. Šāda personība visdrīzāk vairs netic saviem spēkiem.
 7. Vāja iztēle. Spēcīgām personībām ir jāspēj vizualizēt savus mērķus un jāspēj tos noformulēt skaidros un konkrētos attēlos. Pārāk racionāla un abstrakta domāšana var traucēt iedvesmot darbiniekus un šī negatīvā rakstura īpašība nedrīkst būt spēcīgu personību instrumentu kastē.

Psiholoģiskais mantojums. Mūsu dzimta, vecāki, cilvēki, kuru vidū mēs esam auguši un attīstījušies, atstāj ļoti lielu iespaidu uz personību. Tie ir āboli no vienas ābeles. Lai arī kā mēs censtos, cilvēki atrodas savas dzimtas orbītā. Ja šī orbīta ir negatīva, tad tas prasa lielas pūles, lai no tās izrautos. Bet tas ir iespējams.


personības dalīšanās

Tā ir izpausme vai diagnoze, ka cilvēkā, kā daudzdzīvokļu mājā var dzīvot vairākas personības. Šī izpausme ļoti bieži ir saistīta ar atmiņas zudumiem. Piemēram, 80'os gados ASV bija puisis vārdā Viljams, kurš noslepkavoja vairākus cilvēkus. Kad viņš tika apcietināts, viņš teica, ka īstais Viljams tajā laikā gulēja, un viņš nevar uzņemties atbildību par to, ko nebija paveicis. 90% gadījumu personības dalīšanās ir bijusi cilvēkiem, kuri ir bērnībā piedzīvojuši atstumtību vai izmantošanu. 

Neskatoties uz to, ka šie ir ļoti traumatiski piemēri ar neirotiskām nosliecēm, jebkura personība ir daudzšķautņaina. Dažādos apstākļos mēs spēlējam dažādas lomas un tā nav obligāti personības dalīšanās. 

Komunikācijas zinātnē pat ir ieteicams vienas runas laikā mainīt dažādus tēlus. Piemēram, ASV prezidentiem var bieži novērot "pateicību" kā vienu no izpausmēm. Vienalga vai tā ir pateicība sievai, partijai, Dievam vai kolēģiem, publika jūt, ka šis cilvēks ir empātisks un spēj novērtēt citus cilvēkus sev apkārt. Kā attīstīt pārliecinošu tēlu komunikācijā?

Pēc tam šo tēlu ļoti bieži viņi nomaina uz striktu tēlu, kurš/a nepiekāpīgi un ar spēcīgu pārliecību norāda uz kaut ko, kas netiks pieļauts. Un tad var būt arī nelielas epizodes ar izklaidējošo tēlu, pat prezidentiem, kur mēs redzam gaišāku un vieglāku un bieži vien viedāku personības šķautni. Gaumīga humora izjūta norāda uz viedu un veselīgu personību, kura spēj paskatīties uz lietām ar distanci.


emocionāli nestabila personība

Mūsdienās arvien biežāk var dzirdēt raksturoju - emocionāli nestabila personība. Un ar šo apzīmējumu mēs saprotam pārāk impulsīvu un neapdomīgu rīcību, kas bieži vien noved pie dusmu izvirduma. Savā ziņā viņi ir kā mazi bērni, ieraugot kādu iekārojamu objektu, uzreiz vēlas to iegūt. Tāpat ļoti bieži emocionāli nestabili cilvēki kategorizē apkārtējos "labajos" un "sliktajos".

Katrā ziņā emocionāla nestabilitāte nav spēcīgas personības īpašība. Impulsivitāte dažreiz ir vērtīga rakstura īpašība, bet tikai kombinācijā ar spēju sevi kontrolēt un spēju uzvesties adekvāti. Tieši scēnas un publiskie konflikti norāda uz emocionāli nestabiliem cilvēkiem. Lai tiktu galā ar šādām izpausmēm sākumā ir jāapzinās, ka pastāv impulsivitātes izpausmes un riskantās situācijās ir jācenšas pierunāt sevi, pārvarēt savas dziņas un apstāties pirms šādiem notikumiem. Ļoti svarīgi, ka cilvēki paši arī novērtē sevi pozitīvu pēc šādām paškontroles situācijām, jo tas ir ļoti ļoti sarežģīti. 


Senākie posti
Jaunākie posti

Atstāt komentāru

Aizvērt

PUBLISKĀS RUNAS PAMATI

Klātienes praktiskā darbnīca

Praktizējiet visus svarīgākos publiskās runas elementus sākot no neverbālās komunikācijas un struktūru veidošanas, līdz pat storytelling un uztraukuma kontrolei režisora Viestura Meikšāna vadībā.

Uzzināt vairāk

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Meklēt

Tavs grozs tukšs. Kā tā?
Uz katalogu