emocionālā inteliģence

Emocionālā inteliģence | Kā to attīstīt?

Saturs, ko mēs runājam ir tikai instruments, lai mēs paustu pasaulei savu attieksmi, savas vērtības. Tas, kas slēpjas aiz rindiņām ir tas, ko mēs pa īstam stāstām. Un tāpat kā ir jātulko ķermeņa valoda, tādā pašā veidā mums ir jātulko emocijas, jo emocijas ir valoda. Jeb precīzāk sakot, dzimtā valoda. Emocionāli inteliģents cilvēks ir emociju tulks, kurš saprot kas slēpjas aiz vārdiem, emocijām, situācijām. Kurš spēja ar empātijas palīdzību izprast cilvēkus un notikumus.


emocionālās inteliģences būtība

Vienalga vai tā ir IQ inteliģence vai seksuālā inteliģence, vai emocionālā inteliģence, pēc būtības inteliģenta rīcība ir spēja izvairīties no vienvirziena domāšanas klapēm. Inteliģence ir spēja mainīt skatpunktu vienai tēmai vai problēmai. Inteliģence, manuprāt, nozīmē rīku arsenālu, ar kura palīdzību mēs atradīsim īsto risinājumu.


Emocionālās inteliģences viens no svarīgākajiem aspektiem ir iemācīties apzināties emocijas, saprast emociju funkciju, rašanos, kā mēs tās varam izmantot savā labā, un paskatīties uz visu šo pasauli no dažādiem rakursiem. Katrā ziņā būtu jācenšas neizvairīties no emocijām un neiekrist dogmatikas slazdos, iedalot emocijas labajās un sliktajās. Ja mēs virzīsimies šajā virzienā, ir cerība, ka mēs kādu dienu kļūsim par emociju ģēnijiem.


mūsu civilizācijas portrets

1. Mēs spējam saskaldīt atomu, bet nespējam vadīt dabiskas emocijas  spriedzes situācijās. 

2. Mēs strādājam ar uzturvielu bagātinātājiem, lai kļūtu vitālāki, bet ignorējam emocijas, kā potenciālo enerģijas avotu. 

3. Mēs esam intelektuāli izcili, fiziski ar resursiem apdāvināti, radoši, bet emocionāli neattīstīti.    

Vai jūs esat aizdomājušies kādēļ cilvēki tik bieži vērtē, soda vai tiesā citus? Te var būt ļoti bagātīgs atbilžu klāsts sākot ar seksismu un beidzot ar rasismu, bet šoreiz pievērsīsimies nedrošībai, kas var rasties emocionālās inteliģences trūkuma dēļ. 

Nedrošības iemesls var būt tāds, ka ir ļoti grūti nonākt līdz dziļai saskarsmei ar otru cilvēku un izprast emocionālā līmenī no kurienes nāk otrs cilvēks. Lai tas mainītos mums jāsāk ar to, ka jāapzinās emocionālā inteliģence, kā nozīmīga mūsu sabiedrības prasme. Un tad apzināti jāinvestē laiks, lai šo prasmi attīstītu. Pagaidām mēs to nedarām, ne paši, ne radām iespējas saviem bērniem apgūt šādas prasmes.


emocionālā inteliģence un drosme

Cilvēkam ir jābūt ļoti drosmīgam, lai spētu runāt par ļoti sensitīvām tēmām. Tas nav tik vienkārši izrunāties ar cilvēkiem pret kuriem ir aizvainojums. Runāt vispār par emocijām ir ellīgi grūti. 

It īpaši grūti tas ir tiem cilvēkiem, kuri ir apspieduši emocijas, nenovērtē emociju spēku, vai kuriem ir bail runāt par emocijām. Tās faktiski ir bailes, ka atklāsies kaut kas ļoti patiess un personisks. EI (emocionālā inteliģence) ir drosme iekāpt intīmā teritorijā un runāt par visu to, kas atrodas šajā zonā. 

Tad, kad mēs atklāti runājam par emocijām,  mēs parādām pasaulei, savas robežas aiz kurām ir ievainojamība, bailes, traumas, kā arī spējam pamanīt  un ņemt vērā citu cilvēku robežas un cienīt tās. 

EI ir arī prasme rīkoties un uztvert emocijas, kā instrumentus, lai sasniegtu savus mērķus. Piemēram izmantot dusmas un kaunu tādā veidā, lai varētu transformēt sevi, kā personību un apkārtējo vidi. Tā katrā ziņā nav zinātne par emociju apspiešanu, kontrolēšanu vai noliegšanu. Tieši otrādi, tā ir zinātne, kura izzina emocijas.

3 vissvarīgākās prasmes

Tāpat kā seksuāla inteliģence, arī emocionālā inteliģence ir par apzināšanos – savu darbību un procesu apzināšanos. Parasti mēs ļoti pavirši izturamies pret emocionālo pasauli, un tikai tad, kad notiek izdegšana, pārslodze vai spriedzes situācijas, kad no visām pusēm, kā lavīna gāžas pāri mūsu galvām visādi notikumi, tikai tad mēs sākam pievērst uzmanību emocijām. 

  1. Emocionālā apzināšanās. Empātija pret sevi.
  2. Spēja vadīt emocijas. Lai sasniegtu konkrētus mērķus, piemēram, problēmu risināšanai
  3. Spēja regulēt emocijas. Regulēt gan savējās emocijas, gan arī uzmundrināt vai nomierināt citus cilvēkus.

empātija

Empātiju un emocionālo inteliģenci var uzlabot mācoties un izzinot emocijas, kā tās veidojās, kā tās funkcionē. It īpaši tas ir grūti, kad psihologi paši vēl joprojām izmanto terminus - negatīvās un pozitīvas emocijas. 20.gs izpratne par emocijām ir tāda, ka negatīvās emocijas ir tās, kuras uzsāk, veicina un dod impulsu, bet pozitīvās ir tās emocijas, kuras veido vidi, kurā ir patīkami uzturēties. 

Bet mums ir tik daudz dažādu situāciju, kurās mums ir jānostājas pret ne-empātiskiem cilvēkiem vai notikumiem, kur ir jāstājas pret netaisnību, kur ir jāstājas pret bērnu izmantošanu, cilvēku padarīšanu par upuriem. Empātijas kultūra nav tikai kultūra, kurā cilvēki spēs nostāties blakus cietējiem un tiem kuriem tiek darīts pāri, bet gan arī kultūra, kurā tu vari pateikt: "Tas tā vairs nevar turpināties!" Empātija nav visu notikumu un situācija pasīva pieņemšana.

ļoti aktīvs iekšējais dialogs

Tāpat kā mēs pamanām trokšņus sev apkārt, mums ir jāsaprot, ka lietas visu laiku mainās, bet lielākā daļa cilvēku to nepamana.

Lai attīstītu emocionālo inteliģenci, būtu jāizveido ļoti aktīvs iekšējais dialogs, kur ar detektīva koncentrāciju Jūs vērojat cilvēkus un notikumus. Jums jāpamana cilvēku smalkās rīcības, mīmika, uzvedība. Kā cilvēki pielāgojas dažādiem izaicinājumiem. Un šī informācija kļūs Jums par ļoti svarīgu pamatu, lai ne tikai izprastu cilvēkus, ne tikai iemācītos kaut ko vairāk par viņiem, bet arī saprastu un pieņemtu viņus. 


Senākie posti
Jaunākie posti

Atstāt komentāru

Aizvērt

PUBLISKĀS RUNAS PAMATI

Klātienes praktiskā darbnīca

Praktizējiet visus svarīgākos publiskās runas elementus sākot no neverbālās komunikācijas un struktūru veidošanas, līdz pat storytelling un uztraukuma kontrolei režisora Viestura Meikšāna vadībā.

Uzzināt vairāk

Age verification

By clicking enter you are verifying that you are old enough to consume alcohol.

Meklēt

Tavs grozs tukšs. Kā tā?
Uz katalogu